Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat - 200910214 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat
– Tema miljö och klimat
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat – Tema miljö och klimat
Utgivningsår:2010
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910214
Serie:Propositioner nr. 2009/10:214
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

Redogör för resultat av Sveriges bilaterala och multilaterala bistånd till Östeuropa med inriktning på temat miljö och klimat samt på de länder som står inför en ny strategiperiod: Burkina Faso, Mali, Georgien och Turkiet.
 
  © 2017 Jure AB