Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser - 201011008 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser
Utgivningsår:2010
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011008
Serie:Propositioner nr. 2010/11:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Redogör för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2009.
 
  © 2017 Jure AB