Ds 2010:43 Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätten i fastighetsregistret - 9789138234877 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:43 Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätten i fastighetsregistret
– Några åtgärder för att komma till rätta med problemet
   
 
Titel:Ds 2010:43 Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätten i fastighetsregistret – Några åtgärder för att komma till rätta med problemet
Utgivningsår:2010
Omfång:206 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234877
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:43
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemorian beskrivs några åtgärder för att komma till rätta med problemet med oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret.
 
  © 2017 Jure AB