Personuppgiftslagen av Öman Sören, Lindblom Hans-Olof - 9789139111788 - Jure bokhandel

 

 
 
Personuppgiftslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Öman Sören , Lindblom Hans-Olof
Titel:Personuppgiftslagen – En kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:722 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111788
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1588 SEK exkl. moms

 

Personuppgiftslagen kommenteras paragraf för paragraf, i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2011.
Kommentaren systematiserar och kommenterar även den omfattande praxis som vuxit fram kring lagen sedan 1998, bl.a. vägledande rättsfall från EG-domstolen, Högsta domstolen och Regeringsrätten samt praxis från Datainspektionen och Justitiekanslern.

 
  © 2017 Jure AB