Regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll - 201011039 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
Utgivningsår:2010
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011039
Serie:Propositioner nr. 2010/11:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2009 till och med den 30 juni 2010 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden inte fattat något beslut med stöd av lagen.
 
  © 2017 Jure AB