Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst - 201011041 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst
Utgivningsår:2010
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011041
Serie:Propositioner nr. 2010/11:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I denna skrivelse redogörs för de åtgärder som regeringen under 2009 och 2010, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, vidtagit för att förstärka skyddet för den enskildes integritet vid signalspaning i försvars-underrättelseverksamhet. Vidare redogörs för de lagstiftningsförslag som regeringen lämnat, för de tillstånds- och kontrollorgan som regeringen instiftat samt för den uppföljning och utvärdering av lagstiftningen som regeringen beslutat.
 
  © 2017 Jure AB