Ds 2010:41 Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård - 9789138234853 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:41 Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
   
 
Titel:Ds 2010:41 Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
Utgivningsår:2010
Omfång:33 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234853
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

När tandvårdsstödet reformerades den 1 juli 2008 förändrades oavsiktligt de ekonomiska förutsättningarna för den kliniska träningen inom tandläkar- och tandhygienistutbildningarna. Det har blivit svårt för de odontologiska utbildningarna att få ett tillräckligt stort antal patienter att öva på.

De fyra lärosätena för de odontologiska utbildningarna, Tandläkarförbundet (STF) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har engagerat sig i frågan och är angelägna att en lösning kommer till stånd. Försäkringskassan ser problem inom tandvårdsstödet om tandläkarstudenterna tar examen utan tillräckliga kunskaper om stödets regelverk och praktiska hantering.

I departementspromemorian läggs fram förslag för att komma till rätta med de aktuella problemen utan större ingrepp i regelverk och administration av det statliga tandvårdsstödet och utan kostnadsökningar.
 
  © 2017 Jure AB