Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning - 9789138234860 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning
– Förslag om tredje steget tandvårdsreformen
   
 
Titel:Ds 2010:42 Friskare tänder till rimliga kostnader - även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning – Förslag om tredje steget tandvårdsreformen
Utgivningsår:2010
Omfång:261 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234860
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Bättre tänder för 500 miljoner per år från 2012!

Föreslår ett tvådelat särskilt stöd för tandhälsovård riktat till sjuka och funktionshindrade. Den första delen består av en »tandvårdscheck» som ska användas till betalning av förebyggande tandvård. Syftet är att uppmuntra till tandläkarbesök och eget ansvar för tandhälsan.
Den andra delen riktar sig till personer som behöver ytterligare tandvård p.g.a långvarig sjukdom och funktionshinder och för vilka förebyggande tandvård inte är tillräckligt. Denna form av stöd är tänkt att ingå i hälso- och sjukvårdsavgiften, som i dag är maximerad till 900 kr per tolvmånadersperiod.
15 målgrupper preciseras för den första typen av stöd. Det handlar om patienter som t.ex.:

är muntorra p.g.a. långvarig behandling med läkemedel
har strålbehandlats i öron, näsa, mun eller hals
har svårinställd diabetes
genomgår dialys
har kronisk parodontit.
Den andra typen av stöd riktar sig till patienter som har svårt att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Här preciseras tio olika patientgrupper, som lider av t.ex.
psykisk sjukdom
Parkinsons sjukdom
multipel skleros
stroke.
 
  © 2017 Jure AB