SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet - 9789138235034 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet
   
 
Titel:SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet
Utgivningsår:2010
Omfång:40 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235034
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljömålsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:101
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Miljömålsberedningen föreslår tre områden för att ta fram strategier under 2011-2014. Beredningen bedömer att det krävs långsiktiga politiska avvägningar inom dessa områden för att nå de berörda miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Beredningen föreslår även att en ny handlingsplan för beredningens fortsatta arbete tas fram under perioden. Beredningen föreslår följande områden för strategier: långsiktigt hållbar markanvändning, landskapsfokus, en sammanhållen vattenpolitik och Sveriges internationella arbete för giftfri miljö, inklusive läkemedel och miljö.
 
  © 2017 Jure AB