Prop. 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun - 201011049 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
   
 
Titel:Prop. 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
Utgivningsår:2010
Omfång:153 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i fråga om ansvarig kommun i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Förslagen syftar till att förtydliga kommunernas ansvar och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes rättssäkerhet. Samtliga regler om ansvarsfördelning mellan kommuner när det gäller stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen samlas i ett nytt kapitel.
 
  © 2017 Jure AB