Ds 2011:2 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen - 9789138235171 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:2 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2011:2 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen
Utgivningsår:2011
Omfång:104 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235171
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:2
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Onödig byggfelslag avskaffas!

Föreslår att lagen om byggfelsförsäkring avskaffas och ersätts av en ny lag om färdigställandeskydd. Bakgrunden är att det finns ett flertal brister med det nuvarande försäkringssystemet.
Ändringarna bör leda till en smidigare byggprocess med mindre administration och lägre kostnader för företag och enskilda
 
  © 2017 Jure AB