Ds 2010:47 En ny förvaltningslag - 9789138235140 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:47 En ny förvaltningslag
   
 
Titel:Ds 2010:47 En ny förvaltningslag
Anmärkning:Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande (SOU 2010:29)
Utgivningsår:2011
Omfång:699 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235140
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

Sammanställning över remissinstansernas synpunkter på Förvaltningslagsutredningens betänkande, SOU 2010:29.
Bland remissinstanserna återfinns domstolar, polisen, centrala myndigheter och organ, länsstyrelser, universitet, kommuner, landsting, fackliga organisationer m.fl.

Särskild utredare: Hans Ragnemalm

 
  © 2017 Jure AB