Kommunalrätt av Zanderin Lars, Staaf Annika - 9789147091195 - Jure bokhandel

 

 
 
Kommunalrätt
– en introduktion för professionsutbildningar
   
 
Författare:Zanderin Lars , Staaf Annika
Titel:Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar
Utgivningsår:2010
Omfång:144 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147091195
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 286 SEK exkl. moms

 

Boken ”Kommunal rätt” ger en grundläggande introduktion i den kommunala rätten med anknytande lagstiftning. Lagstiftningen om regionerna, regeringsformen, de arbetsrättsliga lagarna, lagen om offentlig upphandling och olika regler avseende entrepenader, speciallagar av typen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service för funktionshindrade, samt JO:s regler för tillsyn är anknytande regler som vi presenterar. Lagen om offentlig upphandling och EG-rätten ur olika perspektiv andra viktiga rättskällor som vi ägnar vardera ett kapitel åt.
 
  © 2017 Jure AB