SOU 2011:10 Antidopning Sverige - 9789138235294 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:10 Antidopning Sverige
– En ny väg för arbetet mot dopning
   
 
Titel:SOU 2011:10 Antidopning Sverige – En ny väg för arbetet mot dopning
Utgivningsår:2011
Omfång:336 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235294
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Organisationsutredningen mot dopning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:10
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Avtal om dopning i bolagsform - Antidopning Sverige AB

Föreslår en ny organisation i bolagsform för dopningskontroller som ska vara fristående från idrotten och Riksidrottsförbundet (RF). Det nya bolaget ska stödja de gym och andra träningsanläggningar som vill skriva avtal om dopningskontroll.
Kunder ska inte kunna tvingas till dopningstest. Men den kund som ingått avtal med en gymägare och sedan vägrar att låta testa sig kan drabbas av sanktioner.
Staten och RF ska vara delägare i Antidopning Sverige AB, som beräknas kunna starta sin verksamhet den 1 juli 2012.

Särskild utredare: Malin Eggertz Forsmark


 
  © 2017 Jure AB