Prop. 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel - 201011067 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
   
 
Titel:Prop. 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Utgivningsår:2011
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011067
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:67
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till lagtekniska ändringar i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som föranleds av ikraftträdandet av en ny EU-förordning om animaliska biprodukter. Den innehåller vidare förslag till ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel så att den kompletterar nu gällande EU-förordningar.

Propositionen innehåller även förslag till ändringar i ovanstående lagar med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.
 
  © 2017 Jure AB