SOU 2011:11 Långtidsutredningen 2011 - 9789138235300 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:11 Långtidsutredningen 2011
– Huvudbetänkande från Långtidsutredningen
   
 
Titel:SOU 2011:11 Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande från Långtidsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:280 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235300
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:11
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Hur får man en väl fungerande arbetsmarknad?

2011 års långtidsutredning sammanfattar sin analys i tretton rekommendationer. En av rekommendationerna handlar om att införa en obligatorisk a-kassa.

Ge arbetssökande utan a-kassa rätt att delta i ett garantiprogram med ersätting motsvarande dagens grundbelopp efter tre månaders arbetslöshet.
Reformera anställningsskyddet så att trösklarna mellan tidsbegränsade anställningar och tillvidareanställningar minskar.
Ge arbetsgivare tydligare finansiella incitament att medverka till att sjukskrivna kan återgå till den ursprungliga arbetsplatsen.
Reformera studiemedelssystemet så att det premierar tidigare examina från universitet och högskolor.
Stärk inslagen av arbetsgivarkontakter på gymnasiets yrkesinriktade utbildningar.
Förbättra och fördjupa den arbetsgivarinriktade förmedlingen.
Stärk Arbetsförmedlingens arbete med kontroll, garantier och sanktioner.
Parterna bör förändra sitt sätt att beräkna löneutrymmet.
Inför en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
Integrera aktivitetsstödet i arbetslöshetsförsäkringen.
Tydliggör jobbskatteavdraget genom att införa ett enhetligt grundavdrag.
Sänk de högsta marginalskatterna.
Förbättra integrationsinsatserna för flykting- och anhöriginvandrare.

Projektledare: Oskar Nordström Skans
Se under Relaterade produkter för Långtidsutredningens bilagor.

 
  © 2017 Jure AB