Ds 2011:5 Barns rätt till vård och sociala insatser stärks - 9789138235355 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:5 Barns rätt till vård och sociala insatser stärks
   
 
Titel:Ds 2011:5 Barns rätt till vård och sociala insatser stärks
Utgivningsår:2011
Omfång:29 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235355
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Hänsyn ska tas till barnets bästa när föräldrarna inte kommer överens!

Det händer att barn inte får den vård eller det stöd de behöver därför att vårdnadshavarna inte kan enas. Här föreslås ändringar i föräldrabalken och socialtjänstlagen så att detta blir möjligt, även i fall där endast en av vårdnadshavarna samtycker.
När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Barnrättsorganisationer och vårdgivare har påtalat att barn i vissa fall inte får tillgång till hälso- och sjukvård och vissa sociala insatser som barnet har behov av på grund av att vårdnadshavarna inte är ense.
Här föreslås därför att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska få ges till barnet, trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det.
Socialnämnden ska kunna ta beslut i sådana ärenden.
 
  © 2017 Jure AB