SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade - 9789138235263 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade
   
 
Titel:SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade
Utgivningsår:2011
Omfång:515 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235263
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om transporter av frihetsberövade personer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:7
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Kriminalvården får ett tydligare och utökat ansvar för »polisiära» transporter!
I dagsläget finns det inte någon klar ansvarsfördelning mellan Polisen och Kriminalvården när det gäller transporter av frihetsberövade personer*. Här föreslås bl.a. att polismyndighetens resurser ska tas i anspråk endast då dess särskilda tvångsbefogenheter behövs (s.k. handräckning).
Innehåller också förslag om lagreglering av hur samarbetet mellan Polisen och Kriminalvården respektive de myndigheter som begär handräckning vid transporter ska fungera. Det gäller framför allt en uppmjukning av sekretessreglerna mellan myndigheterna, så att information om t.ex. psykiskt sjuka kan lämnas ut i syfte att minimera risker för skador. Dessutom ställs bl.a. krav på att de beställande myndigheterna vid behov medverkar med personal vid transporterna. *Personer i polisarrest, kriminalvårdsanstalt, häkte eller myndigheters förvar (t.ex. Migrationsverkets) samt omhändertagna för tvångsvård enligt LVM, LVU, LSU, LPT, LRV och LVM.
 
  © 2017 Jure AB