Ds 2011:3 Högre utbildning i utvecklingssamarbete - 9789138235232 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:3 Högre utbildning i utvecklingssamarbete
– En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling
   
 
Titel:Ds 2011:3 Högre utbildning i utvecklingssamarbete – En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling
Utgivningsår:2011
Omfång:123 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235232
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:3
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

En kunskapsöversikt och en definiering av huvudsakliga utmaningar inom högre utbilning med särskilt fokus på situationen i utvecklingsländerna. Rapporten har tagits fram inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet och »Politiken för Global Utveckling» (PGU).
 
  © 2017 Jure AB