Ds 2011:4 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen - 9789138235348 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:4 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2011:4 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen
Utgivningsår:2011
Omfång:123 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235348
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:4
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny lag som ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som bl.a. ger ISF direktåtkomst till Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens uppgifter när det gäller verksamhetsstyrning, resultatredovisning, utvärdering och tillsyn samt framställning av statistik.
Föreslår även att det införs regler om skyldighet för Arbetsförmedlingen att lämna personuppgifter till ISF.
Lagen föreslås gälla helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och även viss manuell behandling av sådana uppgifter. ISF ska därvid kunna samla inhämtade personuppgifter i en särskild tillsynsdatabas.
 
  © 2017 Jure AB