Prop. 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation - 201011071 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation
   
 
Titel:Prop. 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation
Utgivningsår:2011
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:71
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås upphävande och ändringar av lagar med anledning av att regeringen har fattat beslut om att Sveriges allmänna hypoteksbank ska träda i likvidation. Det föreslås även ett antal följdändringar med anledning av Lissabonfördraget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB