SOU 2011:21 Utrikesförvaltning i världsklass - 9789138235461 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:21 Utrikesförvaltning i världsklass
– Slutbetänkande från Utrikesförvaltningsutredningen
   
 
Titel:SOU 2011:21 Utrikesförvaltning i världsklass – Slutbetänkande från Utrikesförvaltningsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:482 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235461
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utrikesförvaltningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:21
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik suddas ut!

Inrikespolitiken internationaliseras och utrikespolitiken nationaliseras i globaliseringens tid, inte minst genom Sveriges medlemskap i EU. Här presenteras ett stort antal förslag som syftar till att anpassa Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen till de internationella förändringar som ägt rum de senaste två decennierna.
Dagens utrikespolitik kräver en långsiktig strategisk inriktning och samverkan mellan alla departement i Regeringskansliet. Därför föreslås att en statssekreterargrupp under UD:s kabinettssekreterares ledning inrättas för stärka den utrikespolitiska policyformuleringen över departementsgränserna.
Efterlyser också en tydligare och mer sammanhållen ledning av UD och föreslår bättre analys, policyformulering, planering och uppföljning inom utrikesförvaltningen.

Särskild utredare: Peter Egardt

 
  © 2017 Jure AB