SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete - 9789138235454 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete
– Dataskyddsrambeslutet, Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter. Delbetänkande från Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m.
   
 
Titel:SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete – Dataskyddsrambeslutet, Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter. Delbetänkande från Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m.
Utgivningsår:2011
Omfång:429 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235454
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:20
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt , EU-rätt

Pris: 439 SEK exkl. moms

 

Uppdraget har inneburit bl.a. att analysera hur svensk rätt förhåller sig till bestämmelserna i Rådets rambeslut 2008/977/RIF om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet). Utredningen har funnit att rambeslutets regelverk angår Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, polisen utom Säkerhetspolisen, Skatteverket, allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt Ekobrottsmyndigheten.

För att Sverige ska leva upp till bestämmelserna i rambeslutet föreslår utredningen att det i svensk rätt ska införas, dels en ny lag om användningsbegränsningar vid behandling av personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, dels tillägg och ändringar i berörda myndigheters registerförfattningar.

 
  © 2017 Jure AB