Prop. 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt - 201011083 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
   
 
Titel:Prop. 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Utgivningsår:2011
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:83
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Kanadas indianer fick tillbaka sin totempåle!

Svenska museer och andra institutioner har redan försökt leva upp till 1995 års Unidroit-konvention krav på återlämnande av olagligt bortförda kulturföremål. Det gäller t.ex. den totempåle som Etnografiska museet återlämnade till Haislafolket i Kanada 2006 och de s.k. Paracastextilierna som återlämnats från Göteborgs stad till Peru.
Här föreslås dels att Sverige tillträder Unidroit-konventionen, dels kompletterande bestämmelser i den svenska kulturminneslagen.
 
  © 2017 Jure AB