Regeringens skrivelse 2010/11:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - 201011075 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Utgivningsår:2011
Omfång:184 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011075
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:75
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1 januari-31 december 2010.

Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar samt arbetet med regelförenkling och språkvård.
 
  © 2017 Jure AB