SOU 2011:24 Sänkt restaurang- och cateringmoms - 9789138235515 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:24 Sänkt restaurang- och cateringmoms
– Delbetänkande från Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster (Fi 2010:09)
   
 
Titel:SOU 2011:24 Sänkt restaurang- och cateringmoms – Delbetänkande från Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster (Fi 2010:09)
Utgivningsår:2011
Omfång:193 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235515
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:24
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Föreslår att momsen på restaurang- och cateringtjänster ska sänkas från dagens 25 till 12 procent, dvs. ner till den nivå som i dag gäller för bland annat livsmedel. Sänkningen omfattar inte spritdrycker, vin och starköl.

Enligt utredningens beräkningar skulle förslaget innebära att sysselsättningen i restaurang- och cateringbranschen på lång sikt ökar med cirka 3 500 heltidsjobb. Detta i en bransch som är arbetsintensiv och där många unga, invandrare och lågutbildade arbetar.
 
  © 2017 Jure AB