Prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning - 201011104 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
   
 
Titel:Prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
Utgivningsår:2011
Omfång:56 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:104
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Utbildningskontrakt för lärlingar i gymnasieskolan

Förslag till ändringar i skollagen som innebär att utbildningskontrakt ska tecknas för de elever som genomgår utbildningen mellan eleven, skolhuvudmannen och arbetsplatsen.
Kontraktet ger arbetsgivaren inflytande över hur lärlingsutbildningen ska läggas upp för varje elev. Det ska bl.a. ange:

Vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen,
Hur kostnaden för de skador som eleven kan orsaka ska fördelas mellan skolan och arbetsplatsen,
Avtalstiden och när denna upphör,
Vilka lärare på skolan som ska vara kontaktpersoner för arbetsplatsen,
Vem som är elevens handledare på arbetsplatsen.
Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB