SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet - 9789138235706 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet
   
 
Titel:SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet
Anmärkning:Delbetänkande från Miljömålsberedningen (M 2010:04)
Utgivningsår:2011
Omfång:171 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235706
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljömålsberedningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:34
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Diskuterar etappmålens roll i miljömålssystemet och lämnar förslag på en första uppsättning etappmål i miljömålssystemet. Dessa etappmål kan formuleras redan nu utifrån existerande underlag.

Utöver förslagen till etappmål lämnas även förslag till en plan för framtagande av ytterligare etappmål. Syftet med planen är att skapa överblick och helhetsperspektiv i formuleringen av etappmål i miljömålssystemet.
 
  © 2017 Jure AB