SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag - 9789138235676 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag
   
 
Titel:SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag
Anmärkning:Slutbetänkande från Upphovsrättsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235676
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphovsrättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:32
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny upphovsrättslag som ska ersätta den nuvarande lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960 års upphovsrättslag).

Förslaget innebär att bestämmelserna i 1960 års upphovsrättslag överförs till den nya upphovsrättslagen, med redaktionella och språkliga förändringar. Det föreslås inte några nya eller ändrade regler i detta betänkande utan endast förändringar i språkligt och redaktionellt hänseende.

Förslagen omfattar dock de ändrade eller helt nya bestämmelser som framgår av upphovsrättsutredningens förslag i delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). Vidare förslås att samtliga bestämmelser i internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) tas in i den nya upphovsrättslagen.

Förslaget till en ny upphovsrättslag innebär såväl en regelförenkling som en strukturell nyordning som, om detta genomförs, är avsett att underlätta tillämpningen av de upphovsrättsliga bestämmelserna.
 
  © 2017 Jure AB