Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål - 9789138235805 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
   
 
Titel:Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
Utgivningsår:2011
Omfång:147 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235805
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:12
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att fullt ut genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

I promemorian föreslås vissa ändringar i djurskyddslagen (1988:534) för att uppfylla direktivets krav.
 
  © 2017 Jure AB