SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning - 9789138235904 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning
   
 
Titel:SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning
Utgivningsår:2011
Omfång:197 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235904
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:47
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag består av två fristående delar med flera beröringspunkter - dels att utreda om bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan bli mer effektiv och rättssäker genom att Ekobrottsmyndigheten tilldelas ett nationellt ansvar för samtliga brottstyper som myndigheten handlägger, dels att utvärdera myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet enligt förordningen med samma namn och, om det bedöms motiverat, föreslå förändringar i verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB