SOU 2011:46 FRANS Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige - 9789138235898 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:46 FRANS Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige
   
 
Titel:SOU 2011:46 FRANS Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige
Anmärkning:Betänkande av Utredningen om framtida hantering av systemansvar för gas m.m.
Utgivningsår:2011
Omfång:509 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235898
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om framtida hantering av systemansvar för gas m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:46
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Lämnar förslag till hur en överföring av dagens systemansvarsverksamhet vid Svenska kraftnät till en ny aktör bör genomföras. Utreder också om den svenska marknadsmodellen för gas behöver anpassas för att uppfylla EU:s formella krav m.m. Vidare lämnas förslag rörande systemansvar, marknadsmodell och gasförsörjningstrygghet i enlighet med utredningsuppdraget. Utkommer i juni.
 
  © 2017 Jure AB