Prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken - 201011146 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken
   
 
Titel:Prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken
Utgivningsår:2011
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011146
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:146
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås möjlighet för ett barns föräldrar att kunna få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnet första levnadsår. Nuvarande tio dagar, så kallade pappadagar, inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår.

Vidare föreslås att jämställdhetsbonusen förenklas och kopplas till utbetalningen av föräldrapenningen. När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär det liksom hittills totalt 13 500 kronor i jämställdhetsbonus. Tid under vilken föräldrarna gör ett samtida uttag av föräldrapenning ska dock inte ge rätt till bonus. Detsamma gäller de första 60 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning. Om föräldrarna ändå väljer att vara hemma samtidigt under den föreslagna tiden om 30 dagarna enligt sjukpenning- eller grundnivån, blir den totala bonussumman som högst 10 500 kronor i stället.

I propositionen föreslås också att vårdnadsbidraget ska göras mer flexibelt genom att karenstiden förkortas till tre månader när den enskilde själv har sagt upp vårdnadsbidraget.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB