SOU 2011:54 Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda - 9789138236024 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:54 Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda
– Rätt till ersättning vid arbetslöshet
   
 
Titel:SOU 2011:54 Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om förtroendevaldas arbetslöshetsersättning
Utgivningsår:2011
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236024
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förtroendevaldas arbetslöshetsersättning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:54
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 236 SEK exkl. moms

 

Under vilka förhållanden ska förtroendeuppdrag likställas med förvärvsarbete? När utgör ett förtroendeuppdrag som inte likställs med förvärvsarbete hinder för att stå till arbetsmatknades förfogande?
Detta har utredningen analyserat, liksom deltidsbegränsningens effekter för förtroendevalda.

Utredningen har konstaterat att det vägöedande meddelandet från AMS har ett begränsat tillämpningsområde, att rättspraxis på området består av ett lite antal avgöranden som inte är tillämpbara på alla kategorier uppdrag, samt att den nuvarande handläggningen brister i förutsägbarhetoch det finns indikationer på att arbetslöshetskassorna har svårt att nå upp till kravet på likabehandling.För att komma till rätta med bland annat dessa brister föreslår utredningen ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkringen samt i lagen om arbetslöshetskassor.
 
  © 2017 Jure AB