Ds 2011:23 - 9789138236116 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:23
– Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel
   
 
Titel:Ds 2011:23 – Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel
Utgivningsår:2011
Omfång:30 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236116
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås en uppdatering av högkostnadsskydden, dels för bland annat besök inom öppenvården, dels på läkemedelsområdet. Beloppen har varit nominellt oförändrade för läkemedel sedan 1999 och för besök i öppenvården sedan 1997 vilket har urholkat värdet på högkostnadsskydden. Uppdateringen baseras på utvecklingen av prisbasbeloppet.

Syftet med förslaget är att stärka hälso- och sjukvården genom att mer resurser tillförs landstingen. Höjt fribelopp för sjukvård syftar även till att förbättra landstingens möjligheter att styra patienterna mot en ändamålsenlig vårdkonsumtion.
 
  © 2017 Jure AB