Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat - 201011155 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat
   
 
Titel:Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat
Utgivningsår:2011
Omfång:185 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011155
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:155
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om elcertifikat. Elcertifikatssystemets nuvarande mål och funktionssätt bibehålls oförändrade. De nyheter som föreslås är i huvudsak att regler införs som möjliggör en elcertifikatsmarknad som är gemensam med andra länder, att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat och att mindre producenter av förnybar el som själva använder den el de producerat får undantas från kvotplikt.
 
  © 2017 Jure AB