SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag - 9176109534 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag
   
 
Titel:SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:1. Övriga delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:22 och SOU 1997:168. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:1999
Omfång:156 sid.
Förlag:Fakta Infodirekt
ISBN:9176109534
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1999:36
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Insolvensrätt

Pris: 127 SEK exkl. moms

 

Aktiebolagskommittén behandlar i detta delbetänkande dels frågan om s.k. styrelselösa bolag och dels likvidation av aktiebolag. När det gäller likvidation föreslås nya regler för frivillig likvidation som anknyter till bestämmelserna om aktiekapitalet. Reglerna om tvångslikvidation skärps mot bakgrund av erfarenheterna från bl.a. den s.k. Trustor-affären.
 
  © 2017 Jure AB