SOU 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag - 913820763X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag
   
 
Titel:SOU 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:1. Övriga delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:22 och SOU 1999:36. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:1997
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913820763X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1997:168
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

Aktiebolagskommittén föreslår i detta delbetänkande (Lex Trustor) att aktiebolag ska kunna besluta om vinstutdelning även vid en extra bolagsstämma och att styrelsens vetorätt avskaffas. Samtidigt föreslås bl.a. att den s.k. försiktighetsreglen stramas upp så att de ska omfatta inte bara vinstutdelning utan alla former av värdeöverföringar till aktieägare och till utomstående. Vinstutdelning och överföringar får inte ske med så stort belopp att detta står i strid med god affärssed.
 
  © 2017 Jure AB