SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital - 9138205157 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital
   
 
Titel:SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:1. Övriga delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:168 och SOU 1999:36. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:1997
Omfång:460 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138205157
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1997:22
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår tolv nya kapitel i den nuvarande aktiebolagslagen. Kommittén arbetar vidare med sikte på en helt ny lag där de nu föreslagna kapitlen skall ingå. En aktiv ägarfunktion i företagen med möjligheter att genomföra förändringar i bl.a. kapitalstrukturen (ökning och nedsättning av aktiekapitalet, förvärv av egna aktier, erbjudandeplikt och inlösen av minoritetsaktier m.m.) står i fokus.
 
  © 2017 Jure AB