SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation - 9138139375 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation
   
 
Titel:SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2001:1. Övriga delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1997:22, SOU 1997:168 och SOU 1999:36. Se även prop. 2004/05:85.
Utgivningsår:1995
Omfång:346 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138139375
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aktiebolagskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1995:44
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB