Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för år 2012 - 201112001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för år 2012
– Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för år 2012 – Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2012
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 1225 SEK exkl. moms

 

Volym 1, del 1 och 2: Förslag till statsbudget för 2012 m.m.

Volym 2: Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatteförvaltning och och uppbörd, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeiska gemenskapen

Volym 3: Utgiftsområde 4. Rättsväsendet

Volym 4: Utgiftsområde 5. Internationell samverkan, 7. Internationellt bistånd, 8. Migration

Volym 5: Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap

Volym 6: Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Volym 7: Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Utgiftsområde14. Arbetsmarknad och arbetsliv

Volym 8: Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning

Volym 9: Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

Volym 10: Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional utjämning och utveckling

Volym 11: Utgiftsområde 20. Allmän miljö - och naturvård, 21. Energi, 23. Jord- och skogsbruk, fiske med ansl. näringar, 24. Näringsliv

Volym 12: Utgiftsområde 22. Kommunikationer
 
  © 2017 Jure AB