Handbok om taxering och skatteprocess av Forssén Björn - 9789172234499 - Jure bokhandel

 

 
 
Handbok om taxering och skatteprocess
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Handbok om taxering och skatteprocess
Anmärkning:Ersätter Taxeringsprocess - en läro- och handbok. Utkommer 26 september 2011.
Utgivningsår:2011
Omfång:192 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234499
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt

Pris: 349 SEK exkl. moms

 

I Handbok om taxering och skatteprocess ges en introduktion av reglerna om deklarationsskyldigheten och om begäran om omprövning och överklagande av skattebeslut, m.m. Detta verk ger strukturen till reglerna och till själva skattesystemet med skattekontot etc. Genom att kunna sätta sig in i grunderna har läsaren lättare att gå vidare och skaffa sig mera rättsinformation på området, t.ex. på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

Framställningen fokuserar på den årliga taxeringen, men sätter den även i förhållande till förfarandet avseende företagens redovisning i skattedeklarationer under året. Därmed eftersträvas en samordning för läsaren av skatte- och avgiftsslagen. Kopplingar görs också mellan taxeringsprocessen, pålagan skattetillägg och skattebrottsproblematiken, som berörs översiktligt.

Vissa EU-rättsliga aspekter ges också, och den s.k. skatteförfarandeutredningen, SOU 2009:58, där tanken är att skapa en gemensam skatteförfarandelag, nämns också kort. Annars är det reglerna per den 1 april 2011, dvs. vad som gäller allmänt sett vid 2011 och, om inte SOU 2009:58 blir lag dessförinnan, 2012 års taxeringar, som beskrivs översiktligt i denna bok.

I denna bok ges avslutningsvis en översikt över företrädaransvarsfrågor angående skatt. För den som vill fördjupa sig i den problematiken kan Jure Förlag AB erbjuda Företrädaransvar – för juridiska personers skatteskulder, av författaren till förevarande bok.

Björn Forssén är advokat med egen verksamhet i Stockholm inriktad på affärs- och skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB