Ds 2011:30 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel - 9789138236239 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:30 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
   
 
Titel:Ds 2011:30 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
Utgivningsår:2011
Omfång:138 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236239
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Läkemedel att lita på!

Föreslår ändringar i läkemedelslagen med syftet att införliva EU:s medicinsäkerhetsdirektiv, 2010/84/EU.
Förslaget innebär att EU:s system för säkerhetsövervakning ska omfatta information om risker inte bara i samband med godkänd användning, utan även i sådana fall som inte uppfyller villkoren för godkännandet (när det gäller försäljning, felmedicinering och exponering i arbetet).
För att förenkla rapporteringen av misstänkta biverkningar föreslås att denna ska ske enbart till EU:s Eudravigilance-databas.
 
  © 2017 Jure AB