Regeringens skrivelse 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 - 201011130 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:337 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011130
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2010/11:130
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010Skr. 2010/11:130

Utgiven:31 maj 2011
Typ:Skrivelse
Avsändare:Finansdepartementet
Ladda ner
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010, skr. 2010/11:130 (pdf 1,3 MB)
Bilaga 8 Underlag från McKinsey&Company (pdf 801 kB)
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2011 (pdf 45 kB)
Sammanfattning
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2010. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar 2010, en utvärdering av styrelsernas förvaltning i ett längre perspektiv och en bedömning av fondernas operativa verksamhet.

Bilaga 2-7
Skrivelsens bilagor 2-7 innehåller utdrag ur AP-fondernas årsredovisningar som visar förvaltningsberättelserna och resultat- och balansräkningar med noter.
 
  © 2017 Jure AB