Regeringens skrivelse 2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande - 201011140 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2011
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011140
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2010/11:140
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2010/11.
 
  © 2017 Jure AB