Regeringens skrivelse 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar - 201011139 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar
Utgivningsår:2011
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011139
Serie:Propositioner nr. 2010/11:139
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar? (RiR 2011:6). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB