Regeringens skrivelse 2010/11:141 Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet - 201011141 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:141 Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:141 Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet
Utgivningsår:2011
Omfång:106 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011141
Serie:Propositioner nr. 2010/11:141
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Trafikverkens produktivitet - Hur mycket infrastruktur får man för pengarna? (RiR 2011:7). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB