Regeringens skrivelse 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands - statens inköp av utsläppskrediter - 201011157 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands - statens inköp av utsläppskrediter
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands - statens inköp av utsläppskrediter
Utgivningsår:2011
Omfång:153 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011157
Serie:Propositioner nr. 2010/11:157
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Klimatinsatser utomlands - statens inköp av utsläppskrediter (RiR 2011:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.
 
  © 2017 Jure AB