Regeringens skrivelse 2010/11:167 Biståndets resultat - 201011167 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:167 Biståndets resultat
– tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:167 Biståndets resultat – tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling
Utgivningsår:2011
Omfång:106 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011167
Serie:Propositioner nr. 2010/11:167
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB