Regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden - 201112006 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden
Utgivningsår:2011
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112006
Serie:Propositioner nr. 2011/12:6
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Statens bidrag till studieförbund och folkhögskolor stramas upp!

Innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2011:12.
Meddelar att Folkbildningsrådet senast den 30 november 2011 ska lämna förslag på nya verksamhetsområden som i särskilt hög grad förtjänar statligt stöd. En utgångspunkt är att dagens sju områden ska reduceras. Uppdraget omfattar både studieförbund och folkhögskolor.
 
  © 2017 Jure AB